Kari Nord

Prosessens klang

Prosessens klang

Video

Prosessens klang

Video: ”Prosessens klang”, 10, 42 min

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom en komponist og en billedkunstner.

Vårt prosjekt er å uttrykke prosessens ansikt gjennom billedkunst og musikk.

Vi bruker video som medium for å vise den enkle poetiske linjen, lag på lag med former til en helhetlig visuell og auditiv komposisjon.

For en billedkunstner er en endring og utvikling av farger, linjer og form i samklang - en stimuli for prosessen. En samklang i disharmoni eller harmoni påvirker valg og endring av valg. Komponisten lar seg inspirere av maleriets tilblivelse, linjenes bevegelse og flatenes endring. Dette parallelt med en endring og utvikling av musikalske linjer og harmoniske bevegelser. Musikken består av et lite knippe motiver som gjennomgår en utviklingsprosess og søken. De musikalske motivene utvikler seg med bildet og danner til sammen en ny forståelse.