Kari Nord

Fra natur til natur

Fra natur til natur

Video

Fra naturopplevelser til ferdig produkt satt tilbake i naturen,. En dokumentar som viser hvordan jeg arbeider.

Fra natur til natur