Kari Nord

Holbæk

Holbæk

Maleri
skjultgullweb - Skjult gull
Bildene på denne siden ble malt på Kunsthøyskolen i Holbæk juli 2008.
Alle har formatet 140 x 115 cm.

Skjult gull
Bildene på denne siden ble malt på Kunsthøyskolen i Holbæk juli 2008.
Alle har formatet 140 x 115 cm.

Med-kontakt - Med kontakt

Med kontakt

utenretningw - Uten Retning

Uten Retning

Utl_st - Utløst, solgt

Utløst, solgt

Holbæk