Kari Nord

Prosjekt 23

Langsiktig mål

Som ekspresjonist ønsker jeg å oppfatte essensen av erfaringer. Opplevelser som ikke blir synlig gjennom resonnement, men bare kan sanses. Det viktigste for meg er å vise et innhold ved å nå inn til kjernen i uttrykket. Når hele komposisjonen i maleriet bidrar og innholdet gir meg en helt ny opplevelse, har jeg vært i en usminket prosess.

Overall target

As an expressionist, I want to perceive the essence of experiences. Experiences that do not become visible through reasoning, but can only be sensed. The most important thing for me is to show a content by getting to the core of the expression. When the entire composition in the painting contributes and the content gives me a completely new experience, I have been in an unadorned process.

Mål for 2023

Januar: Utstilling i Høgtun Kulturklynge i Målselv og bokbad med Terje Øverås.

Februar/mars: Fra Natur til Natur

Opphold over tid i den uberørte naturen gir meg som billedkunstner ro og jeg får kontakt med mitt dypere jeg, min indre natur og med naturens mange sider. Dette kommer til uttrykk på mine store ekspresjonistiske egg-olje-tempera maleri. Bildene uttrykker noe gjenkjennelig som man ikke alltid kan sette ord på. Dette gjenkjennelige forsterkes når maleriene plasseres tilbake til naturen. Sted og form velges slik at det blir en gjensidig fremheving der billed-uttrykket blir tydelig og naturen blir sett for hva den er. Publikum inviteres ut for å oppleve og kjenne på kroppen naturens mange uttrykk og hvordan den samspiller med kunstuttrykket. Dette gjøres som en performans og dokumenteres med foto og video.

Som en av seks kunstnere er jeg valgt til å delta i et forprosjekt til Kunst i Arktisk Natur og deltar der med mitt prosjekt Fra natur til Natur i Kirkenes fra 8.februar – 1. mars 2023.


Performans i Kirkenes 25. februar.

Neiden i februar.

Kunst i Arktisk Natur er en fellesbetegnelse på kunstprosjekter som skal foregå ute i den nordnorske naturen. Prosjektet vil i første rekke knytte til seg utøvende profesjonelle kunstnere i Nordland, Troms og Finnmark, og kunstprosjektene vil lokaliseres på mange ulike geografiske steder i den Nord-Norske landsdelen.

Vi ønsker å vise kunsten der kunstnerne og folkene bor, og vektlegger bærekraft og lokal forankring under en overbyggende paraply med arbeidstittel «Kunst i Arktisk Natur». Kunstnerne som deltar i prosjektet velger selv sitt kunstprosjekt og det sted i naturen der prosjektet skal gjennomføres. Ulike kunstformer inkluderes. Kunstprosjektene vil skje i ulike perioder gjennom året i takt med årstidene, på samme måte som solas bevegelse.

Vår visjon er å etablere en varig struktur der arrangementer skjer annet hver år fremover og således tar opp i seg ideen om en biennale. Ved valg av ordet Anti-Biennale ønsker vi å skape en motvekt til den tradisjonelle biennalen, ved å spre prosjektene utover i tid og vektlegge lokal forankring og bærekraft ved at kunstprosjektene skjer der kunstnerne og folk befinner seg.

Vårt mål er å lansere den første Anti-Biennalen for Kunst i Arktisk Natur i forbindelse med Bodø 2024, og da skal både det norske og det samiske inkluderes.

Det sentrale i prosjektet er en god web-side, med et digitalt galleri som presenterer samtlige verker i prosjektet med fokus på det visuelle.

De seks kunstnerne vi har avtale med er:

 • 1. Eva Bakkeslett, vil utføre et kunstprosjekt på Engeløya i Nordland fylke
 • 2. Han Petter Bjønådal, vil utføre et kunstprosjekt i Mo i Rana i Nordland fylke
 • 3. Grete Irene Einarsen, vil utføre et kunstprosjekt Narvik i Nordland fylke
 • 4. Kari Nordheim, vil utføre et kunstprosjekt i Kirkenes i Finnmark fylke
 • 5. Sissel Aurland, vil utføre et kunstprosjekt i Harstad i Troms fylke
 • 6. Johanne Seines Nielsen, vil utføre et kunstprosjekt i Lofoten i Nordland fylke
 • 19.desember 2022

Sissel Aurland, Johanne Seines Nilsen og Grethe Irene Einarsen


  Vår -23:

  Bokbad i Tromsø

  Utstilling i Ofoten galleri Narvik 

  Arbeide i samarbeid med musiker og komponist Torbjørn H. Arnesen og skuespiller og performancekunstner Jeanette Solbakken hvor vi viderefører "Klangrom og klangbilde" til en tre-akters forestilling.

  Mål for 2022

  Januar: samarbeidet jeg med komponist Torbjørn H Arnesen ,  vi  øvde på et samspill med intuitiv utforming av musikk og billedkunst. I juli hadde vi ha en workshop med publikum: "Klangrom og klangbilde".

  Februar/mars var jeg i Ny-Ålesund for å ta inn naturen der og male.

  November: Separatutstilling, Senja kunstforening.

  November: Jeg ga ut boka: "Ditt  kunstuttrykk, 10 trinn til maleri som berører". Boka som hjelper de som ønsker å finne sin måte å uttrykke seg på i billedkunst.

  Target for 2022 

  January: a collaboration with composer Torbjørn H Arnesen , where we  practiced an interplayed of intuitive design of music and visual art. In July, we had a workshop with the public: "Klangrom og klangbilde".

  In February/March: Ny-Ålesund to take in the nature there and paint. 

  November: Solo exhibition, Senja art association. 

  November:  Publish the book: "Your artistic expression, 10 steps to painting that touches".   Mål for 2021

  Denne våren var fokuset på å skrive bok om hvordan finne sitt genuine uttrykk. Prosjektet, Kryos, med Caldera er utsatt for andre gang, men vi arbeidet videre mot utstilling i 2023. 

  Arbeidet mot performance og utstilling i Salangen biennalen 2021 som var på Salangsverket fra 11. til 13. juni.

  Arbeidet mot separatutstilling i Arvid Hanssen - Huset, Nordavindshagen i Dyrøy.

  Startet opp samarbeidsprosjekt med musiker og komponist Torbjørn H. Arnesen og skuespiller og performancekunstner Jeanette Solbakken.

  Gjennomførte et forstudie i Dyrøy (Støttet av Vox Dyrøy) med sikte på større samarbeid mellom kunstnere tilknyttet Dyrøy kommune.

  Arbeidet videre som kunstkonsulent i forbindelse med utsmykning av Kulturverket Flammen i Nittedal.

  Søkte utstillinger i Nord-Norge.

  Mål for 2020

  Denne våren fortsatte dirigent Anne Britt Henriksen med koret Caldera og jeg som billedkunstner prosjektet, Kryos. Målet er å presentere et musikkverk på en ny måte. Vi har fått med oss solist Ruth Wilhelmine Mayer og komponist Marianne Reidarsdatter Eriksen. Ved gjensidig inspirasjon gjennom Ruths intuitive sang, mine ekspresjonistiske bilder og Mariannes komposisjoner skal det skapes et korverk - kryos.

  Februar/mars reiste jeg til Dyrøy i Troms. I det kalde vinterlandskapet lot jeg meg inspirere. Jeg filmer prosessen og bildene ute med snø og frossen sjø.

  "Fatal"

  I juli flyttet jeg med hele mitt "atelier" til Troms for å bosette meg der.

  I august fikk jeg flere lydfiler fra Marianne Reidarsdatter Eriksen og  justerer videoklippene mot dem.

  Jeg søkte om stipend og flere utstillings/konsertsteder.

  I februar 2021 skulle vi ha, i Kulturverket Flammen i Nittedal, første forestilling. Den ble avlyst p.g.a. korona.


  Mål for 2019

   Denne våren startet dirigent Anne Britt Henriksen med koret Caldera og jeg som billedkunstner et prosjekt, Kryos. Målet var å presentere et musikkverk på en ny måte. Vi har fått med oss solist Ruth Wilhelmine Mayer og komponist Marianne Reidarsdatter Eriksen. Ved gjensidig inspirasjon gjennom Ruths intuitive sang, mine ekspresjonistiske bilder og Mariannes komposisjoner skal det skapes et korverk - kryos.

  Våren ble brukt for å male.

  Utstilling. Fra 24.juni til 7.juli stilte jeg ut på Krakken i Ålesund. Jeg hadde også  performance i byen og foredrag i galleriet om en av mine kunstreiser.

  Mål for 2018

  I februar - mars arbeidet jeg i Tivoli uten for Roma. Jeg  søkte ny natur og arkitektur og arbeidet videre med den fordypningen jeg gjorde i Piemonte. 

  Jeg søkte  utstillinger med mine nye arbeider.

  I juli gikk turen til Orkenøyene for inspirasjon. 

  Fra oktober dro jeg  på en 5 ukers reise østover til Himalaya for å male.

  Mål for 2017.

  Male fra mitt studio i Hakadal februar - april hvor jeg arbeidet videre med den fordypningen jeg gjorde i Fordypningsrommet på Fleinvær. Videre hadde jeg et samarbeid med koret Caldera som endte med en konsert i vårt nye konserthus, Flammen; her i Nittedal. En konsert som ga publikum en sammensetning av lyd , bilder og bevegelse.

  Medio april holdt jeg holde kurs på Fordypningsrommet, Fleinvær. 

  Jeg var invitert til å holde utstilling i Mariakirken i perioden den var sommeråpen  (11.06 - 20.08 2017). Dette er en av Søsterkirkene på Hadeland. Utstillingen ble avsluttet med en konsert-performanse med Caldera og mine bilder.

  Høst 2017 var jeg på en lengere reise på 4  uker  nord i Italia, Castaletto Molina på kunstnersenteret Palazzo Stabile  - for å male.

  Mål for 2016
  I februar reiste jeg opp til Ny-Ålesund på Svalbard. Dette er et landskap som gir meg utfordringer og ro. Vegitasjonsløs og uberørt natur hvor jeg kan oppleve å være helt alene i verden. I hvertfall virker det sånn.
  Jeg gikk på lange skiturer og malte da jeg kommer tilbake til hytta. Fant nye natur- og arkitekturmøter for de nye bildene jeg da malte.

  I juli dro jeg til Hebridene.

  I oktober reiste jeg for 7 uker til Gildeskål. Jeg  leide et småbruk på Jelstad og var også  ei uke på Fordypningsrommet, Fleinvær.
   
  Utstillinger.
  I januar stilte jeg ut 20 bilder på Albin Upp, i Briskebyveien i Oslo. Det er bilder fra norditalia, nordnorge og Hakadal.
  Nordnorsken, hvor jeg har med ett bilde, ble  vist i en rekke byer i nordnorge i løpet av dette året.

  Deltok også på juleutstilling i Nittedal.


   

  Mål for 2015

  Undersøke naturens betydning for maleprosessen. Mitt prosjekt har siden 2004 vært å være alene i ulike naturtyper over tid for å frembringe en hinderløs flyt i maleprosessen.

  Første kunstneropphold gikk til sør i Spania til byen Torrox. Her utforsket jeg fjellene og jeg malte i fem uker.

  Et av bildene kom med på den jurierte utstillingen Nordnorsken nå i 2016.

  I juli var jeg i Lofoten og malte.

  I høstsemesteret arbeidet jeg mot en separatutstilling  på Albin Upp, januar 2016.

   

  Utstillinger:

  Deltar på aktutstilling 14. - 22. februar. Har i tillegg bilder utstillt i Galleri Hanne i Trondheim og Kafe Stund i Nittedal.

  Sørum kunstforening inviterte meg til å stille ut på Stasjonsgalleriet fra 30.mai til 7. juni.

  Orkdal kunstforening  inviterte meg til å stille ut i sitt galleri i Orkdalvsveien 66 og i Galleri Thams i Orkanger. Utstillingsperioden var 16.mai til 14.juni i begge galleriene. Orkdal kunstforening organiserte ytligere tre utstillinger med bildene mine. 

  Fra 8.august var jeg innvitert til å stille ut på Kirkerud i Nittedal i forbindelse med Kulturuka. Planen var å vise store malerier plassert i naturen og video inne på låven samt holde foredrag med bilder fra mange av mine reiser fra Svalbard i nord til Marokko i sør.

  Nittedal kunstforening lagde en kollektivutstilling: "Rød, gul, blå", hvor jeg hadde flere store maleri.

  Holumskog skole inviterte meg til å stille ut bilder i forbindelse med skolens jubileum.

  Og på slutten av året deltok jeg i Nittedal Kunstforenings juleutstilling.

   

  Hva jeg gjorde i 2014

  I slutten av januar dro jeg til Munkefjorden ved Kirkenes i Finnmark. Her bodde jeg med utsikt over fjorden og vidda rett bak. Ideellt for å gå på ski og å male.  Jeg ville nyte en stripe av lys i horisonten. Etter to uker reiste jeg til Svalbard - helt opp til Ny-Ålesund og ble der i tre uker for å studere lyset vokse frem. I tillegg til å male lagde jeg en film: "Kullrenseriet" i samarbeid med ansatte på forskningsstasjonen.

   I mars/april arbeidet jeg igjen på mitt atelier i Hakadal. Fra i juli var jeg fem uker i Troms med malesakene. Fjell og sjø rett ved. Været var så bra at jeg kunne ligge i fjæra å male.

  Jeg stillt ut bilder i Kirkenes, Trondheim og her i Nittedal. Jeg deltok også på Novemberutstillingen i Drammen. Jeg solgte også en del bilder fra atelieret.

  Fra oktober var jeg fem uker i nord i Italia, Castaletto Molina og Castel Vittorio.

   

  Hva jeg gjorde i 2013

  I april dro jeg til St Petersburg. Jeg var invitert til å delta som billedkunstner sammen med kunstnere fra skandinavia og Russland i Cosmo - Week i planetarium St. Petersburg med tema: Space in science and art.

  Videre dro jeg til Troms.  Jeg skulle konsentrere meg om å være i kystlandskapet i Troms denne gangen. Vandring i dette landskapet  - på topper og med utsikt til havet. Det bler bra!

  Jeg tok med lerret i store og små formater og mange forskjellige pigmenter og lot naturopplevelsene gi meg harmonien før jeg slapp meg inn i nye oppdagelser på lerretet.

  I slutten av mai - begynnelsen av juni var jeg i Hammerfest på kunstfestival og hadde opphold på Sandsøy og Gratangen. Malte aqvareller som forberedelse til litografiene jeg sener lage på Jørund Sørensens verksted på Nøtterøy.

  Så var det Venziabiennalen mot slutten av juni for å oppleve mye god kunst.

  Ny maleperiode i Hakadal før jeg i desember deltok på juleutstilling i Galleri Hanne, Trondheim og Utheim Grendehus i Nittedal.

   

  Hva jeg gjorde i 2012

  I høst 2010 erfarte jeg at jeg fikk til en letthet i maleriene jeg malte på Svalbard. Ikke bare har noen av strøkene en letthet, men noen av bildene har en letthet i hele uttrykket. Dette har jeg lyst å arbeide mer med.

  Natur og vær påvirker meg og driver meg frem i prosessen. Jeg har derfor flere opphold i storslått natur som bl.a. Nordnorge, Marokko og  Katalonia. 

  Jeg dro igjen for tre ukers maleopphold i Ny-Ålesund i Mars 2012 og planla og gjennomførte en større utstilling i Oslo Rådhus.

  Kunstvideoene jeg jobbet med ble ferdigstillt og vist på utstillingen.

  Ble også invitert til å stille ut på Albin upp, Oslo.

   

  Det jeg fikk gjennomført i 2011

  Gjennom en tre ukers reise i Nord-Norge fikk jeg malt i en uke i Lofoten. Så var jeg på utkikk etter et lanskap som var vegitasjonsløs som på Svalbard og endte opp mellom Sahara og Atlasfjellene i Marokko. Her også i tre uker med et maleopphold i den lille landsbyen N´kob.

  Mitt ønske om å finne et sted å lage litografier ble tilfradstilt da jeg fant Jørund Sørensens verksted på Nøtterøy. I løpet av ei uke lagde jeg to litografier.

  Jeg var med på tre utstillinger og en av dem var den jurierte Novemberutstillingen i Drammen.

  Mitt ønske om å lage en større utstilling fikk jeg ikke gjennomført, men er fortsatt på leting etter stort lokale.

   

  Det jeg fikk gjennomført i 2010

  Male ved sjøen i tre uker i mars, Haugesund.

  I Hakadal i juni/juli

  Ny-Ålesund, 2 uker og Longyearbyen, 4 uker fra oktober

  Inspirasjonstur
  - Vestlandet 

  Utstilling
  - Sørumfestivalen siste helg i januar -10: maleri og performance
  - Separatutstilling i Galleri Frognerveien 44, Oslo, fra medio mai-10, maleri.
  - Nittedal stasjon, fra 8.mars til 30 april -10
  - Sommerutstilling, Albin Upp, juni
  - "Kunstpausen", Galleri Svalbard, fra medio november -10, maleri og performance

   Utsmykning
  - 2Care, Oslo

  Video
  - Opptak til "Ett minutt" - kunstfilm i september

  Søker
  - utstillinger i hele landet
  - samkjøring av konsert og live painting

   

  Av plan for  2009 ble følgende gjennomført

  Maleopphold i natur som inspirerer
  - Svalbard i tre uker fra medio mars
  - Troms 3 uker i september. Hilesøy, Svalbard og Tromsø. 

  Inspirasjonstur
  - Alpene i Sveits 2 uker i august

  Utstilling
  - Frogner ved Jessheim siste helg i januar
  - Separatutstilling i Galleri Albin Upp 4 uker fra 7.februar
  - "9 jenter stiller ut" i kulturhuset på Nes fra 8. mars

  Utsmykning
  - 2Care, Oslo

  Video
  - Ble ferdig med "Atterhaldslense"

  Søke
  - Utstillinger i hele landet

  Av plan for  2008 ble følgende gjennomført:

  Utstilling i Frognerveien 44, Oslo i januar

  Utstilling Albin Upp i mars

  Maleopphold i Svolvær i mars/april.

  Maleopphold i Barcelona i juni

  Maleopphold på Kunsthøyskolen i Holbæk i august.

  Utstilling Romeriksutstilling i september/oktober.

  Juleutstilling i Nittedal

  Kurs videoredigering oktober.

  Lage  kunstvido med dans og cellomusikk.