Kari Nord

Prosjekt 24

Langsiktig mål

Som ekspresjonist ønsker jeg å oppfatte essensen av erfaringer. Opplevelser som ikke blir synlig gjennom resonnement, men bare kan sanses. Det viktigste for meg er å vise et innhold ved å nå inn til kjernen i uttrykket. Når hele komposisjonen i maleriet bidrar og innholdet gir meg en helt ny opplevelse, har jeg vært i en usminket prosess.

Overall target

As an expressionist, I want to perceive the essence of experiences. Experiences that do not become visible through reasoning, but can only be sensed. The most important thing for me is to show a content by getting to the core of the expression. When the entire composition in the painting contributes and the content gives me a completely new experience, I have been in an unadorned process.

Mål for 2024

Januar til april: Arbeide mot en performans på Venja, Dyrøy. Trykk her: KUNST I ARKTISK NATUR

På yttersiden av Dyrøya, ved sjøkanten i Lille Vinje hvor man ser hav, berg og snøkledde fjell og kan oppleve at bølgene slå hardt inn, men også et blikkstille hav skal deltagerne vandre langsomt langs stranden, bærende på maleri, mot Mortenbergan. Der blir de møtt med deltagere som løfter bildene opp på berget og plasserer dem på angitt sted. Deltagerne er ungdom fra kommunen. Bildene har jeg malt frem til april 2024.

Publikum kan bevege seg mellom bildene og også betrakte dem fra båt.

Etter en time demonteres bildene og fraktes samme veg tilbake med samme ro.

I forkant av dette blir det en lite performans i henholdsvis Tromsø, Sjøvegan og Brøstadbotn.

Mai - juli

Arbeide frem performans til kulturuka i juli med Torbjørn H. Arnesen og skuespiller og performancekunstner Jeanette Solbakken og Ellisiv Lindkvist, forfatter.

Mål som ble gjennomført i 2023

Januar: Utstilling i Høgtun Kulturklynge i Målselv og bokbad med Terje Øverås.

Februar/mars: Fra Natur til Natur

Opphold i tre uker i Neiden, Finnmark. Det ga meg som billedkunstner ro og jeg fikk kontakt med mitt dypere jeg, min indre natur og med naturens mange sider. Dette kom til uttrykk i form av store ekspresjonistiske egg-olje-tempera maleri. Bildene uttrykker noe gjenkjennelig. Dette gjenkjennelige ble forsterket da  maleriene ble plassert tilbake til naturen. Sted og form ble valgt slik at det ble en gjensidig fremheving der billed-uttrykket ble tydelig og naturen ble sett for hva den er. Publikum  ble invitert ut for å oppleve og kjenne på kroppen naturens mange uttrykk og hvordan den samspilte med kunstuttrykket. Dette ble gjort  som en performans og dokumentert med foto og video (Kvammen) . Hjelp til dette fikk jeg av Merethe Persen Jørgensen og Trond Jørgensen

Som en av seks kunstnere er jeg valgt til å delta i et forprosjekt til Kunst i Arktisk Natur og deltar der med mitt prosjekt Fra natur til Natur i Kirkenes fra 8.februar – 1. mars 2023.


Performans i Neiden, Kirkenes 25. februar.

Utstilling i Ofoten galleri Narvik 22 maleri ble stilt ut.

Bokbad i Ofoten Galleri med Ann-Kristin Hanssen.

Performans i kulturuka i Dyrøy.

Et samarbeid med musiker og komponist Torbjørn H. Arnesen og skuespiller og performancekunstner Jeanette Solbakken hvor vi videreførte "Klangrom og klangbilde" til en tre-akters forestilling.

Åpnet eget galleri: Galleri KariNord, Dyrøyveien 1025, Dyrøy

Mål for 2022

Januar: samarbeidet jeg med komponist Torbjørn H Arnesen ,  vi  øvde på et samspill med intuitiv utforming av musikk og billedkunst. I juli hadde vi ha en workshop med publikum: "Klangrom og klangbilde".

Februar/mars var jeg i Ny-Ålesund for å ta inn naturen der og male.

November: Separatutstilling, Senja kunstforening.

November: Jeg ga ut boka: "Ditt  kunstuttrykk, 10 trinn til maleri som berører". Boka som hjelper de som ønsker å finne sin måte å uttrykke seg på i billedkunst.

Target for 2022 

January: a collaboration with composer Torbjørn H Arnesen , where we  practiced an interplayed of intuitive design of music and visual art. In July, we had a workshop with the public: "Klangrom og klangbilde".

In February/March: Ny-Ålesund to take in the nature there and paint. 

November: Solo exhibition, Senja art association. 

November:  Publish the book: "Your artistic expression, 10 steps to painting that touches". Mål for 2021

Denne våren var fokuset på å skrive bok om hvordan finne sitt genuine uttrykk. Prosjektet, Kryos, med Caldera er utsatt for andre gang, men vi arbeidet videre mot utstilling i 2023. 

Arbeidet mot performance og utstilling i Salangen biennalen 2021 som var på Salangsverket fra 11. til 13. juni.

Arbeidet mot separatutstilling i Arvid Hanssen - Huset, Nordavindshagen i Dyrøy.

Startet opp samarbeidsprosjekt med musiker og komponist Torbjørn H. Arnesen og skuespiller og performancekunstner Jeanette Solbakken.

Gjennomførte et forstudie i Dyrøy (Støttet av Vox Dyrøy) med sikte på større samarbeid mellom kunstnere tilknyttet Dyrøy kommune.

Arbeidet videre som kunstkonsulent i forbindelse med utsmykning av Kulturverket Flammen i Nittedal.

Søkte utstillinger i Nord-Norge.

Mål for 2020

Denne våren fortsatte dirigent Anne Britt Henriksen med koret Caldera og jeg som billedkunstner prosjektet, Kryos. Målet er å presentere et musikkverk på en ny måte. Vi har fått med oss solist Ruth Wilhelmine Mayer og komponist Marianne Reidarsdatter Eriksen. Ved gjensidig inspirasjon gjennom Ruths intuitive sang, mine ekspresjonistiske bilder og Mariannes komposisjoner skal det skapes et korverk - kryos.

Februar/mars reiste jeg til Dyrøy i Troms. I det kalde vinterlandskapet lot jeg meg inspirere. Jeg filmer prosessen og bildene ute med snø og frossen sjø.

"Fatal"

I juli flyttet jeg med hele mitt "atelier" til Troms for å bosette meg der.

I august fikk jeg flere lydfiler fra Marianne Reidarsdatter Eriksen og  justerer videoklippene mot dem.

Jeg søkte om stipend og flere utstillings/konsertsteder.

I februar 2021 skulle vi ha, i Kulturverket Flammen i Nittedal, første forestilling. Den ble avlyst p.g.a. korona.


Mål for 2019

 Denne våren startet dirigent Anne Britt Henriksen med koret Caldera og jeg som billedkunstner et prosjekt, Kryos. Målet var å presentere et musikkverk på en ny måte. Vi har fått med oss solist Ruth Wilhelmine Mayer og komponist Marianne Reidarsdatter Eriksen. Ved gjensidig inspirasjon gjennom Ruths intuitive sang, mine ekspresjonistiske bilder og Mariannes komposisjoner skal det skapes et korverk - kryos.

Våren ble brukt for å male.

Utstilling. Fra 24.juni til 7.juli stilte jeg ut på Krakken i Ålesund. Jeg hadde også  performance i byen og foredrag i galleriet om en av mine kunstreiser.

Mål for 2018

I februar - mars arbeidet jeg i Tivoli uten for Roma. Jeg  søkte ny natur og arkitektur og arbeidet videre med den fordypningen jeg gjorde i Piemonte. 

Jeg søkte  utstillinger med mine nye arbeider.

I juli gikk turen til Orkenøyene for inspirasjon. 

Fra oktober dro jeg  på en 5 ukers reise østover til Himalaya for å male.

Mål for 2017.

Male fra mitt studio i Hakadal februar - april hvor jeg arbeidet videre med den fordypningen jeg gjorde i Fordypningsrommet på Fleinvær. Videre hadde jeg et samarbeid med koret Caldera som endte med en konsert i vårt nye konserthus, Flammen; her i Nittedal. En konsert som ga publikum en sammensetning av lyd , bilder og bevegelse.

Medio april holdt jeg holde kurs på Fordypningsrommet, Fleinvær. 

Jeg var invitert til å holde utstilling i Mariakirken i perioden den var sommeråpen  (11.06 - 20.08 2017). Dette er en av Søsterkirkene på Hadeland. Utstillingen ble avsluttet med en konsert-performanse med Caldera og mine bilder.

Høst 2017 var jeg på en lengere reise på 4  uker  nord i Italia, Castaletto Molina på kunstnersenteret Palazzo Stabile  - for å male.

Mål for 2016
I februar reiste jeg opp til Ny-Ålesund på Svalbard. Dette er et landskap som gir meg utfordringer og ro. Vegitasjonsløs og uberørt natur hvor jeg kan oppleve å være helt alene i verden. I hvertfall virker det sånn.
Jeg gikk på lange skiturer og malte da jeg kommer tilbake til hytta. Fant nye natur- og arkitekturmøter for de nye bildene jeg da malte.

I juli dro jeg til Hebridene.

I oktober reiste jeg for 7 uker til Gildeskål. Jeg  leide et småbruk på Jelstad og var også  ei uke på Fordypningsrommet, Fleinvær.
 
Utstillinger.
I januar stilte jeg ut 20 bilder på Albin Upp, i Briskebyveien i Oslo. Det er bilder fra norditalia, nordnorge og Hakadal.
Nordnorsken, hvor jeg har med ett bilde, ble  vist i en rekke byer i nordnorge i løpet av dette året.

Deltok også på juleutstilling i Nittedal.


 

Mål for 2015

Undersøke naturens betydning for maleprosessen. Mitt prosjekt har siden 2004 vært å være alene i ulike naturtyper over tid for å frembringe en hinderløs flyt i maleprosessen.

Første kunstneropphold gikk til sør i Spania til byen Torrox. Her utforsket jeg fjellene og jeg malte i fem uker.

Et av bildene kom med på den jurierte utstillingen Nordnorsken nå i 2016.

I juli var jeg i Lofoten og malte.

I høstsemesteret arbeidet jeg mot en separatutstilling  på Albin Upp, januar 2016.

 

Utstillinger:

Deltar på aktutstilling 14. - 22. februar. Har i tillegg bilder utstillt i Galleri Hanne i Trondheim og Kafe Stund i Nittedal.

Sørum kunstforening inviterte meg til å stille ut på Stasjonsgalleriet fra 30.mai til 7. juni.

Orkdal kunstforening  inviterte meg til å stille ut i sitt galleri i Orkdalvsveien 66 og i Galleri Thams i Orkanger. Utstillingsperioden var 16.mai til 14.juni i begge galleriene. Orkdal kunstforening organiserte ytligere tre utstillinger med bildene mine. 

Fra 8.august var jeg innvitert til å stille ut på Kirkerud i Nittedal i forbindelse med Kulturuka. Planen var å vise store malerier plassert i naturen og video inne på låven samt holde foredrag med bilder fra mange av mine reiser fra Svalbard i nord til Marokko i sør.

Nittedal kunstforening lagde en kollektivutstilling: "Rød, gul, blå", hvor jeg hadde flere store maleri.

Holumskog skole inviterte meg til å stille ut bilder i forbindelse med skolens jubileum.

Og på slutten av året deltok jeg i Nittedal Kunstforenings juleutstilling.

 

Hva jeg gjorde i 2014

I slutten av januar dro jeg til Munkefjorden ved Kirkenes i Finnmark. Her bodde jeg med utsikt over fjorden og vidda rett bak. Ideellt for å gå på ski og å male.  Jeg ville nyte en stripe av lys i horisonten. Etter to uker reiste jeg til Svalbard - helt opp til Ny-Ålesund og ble der i tre uker for å studere lyset vokse frem. I tillegg til å male lagde jeg en film: "Kullrenseriet" i samarbeid med ansatte på forskningsstasjonen.

 I mars/april arbeidet jeg igjen på mitt atelier i Hakadal. Fra i juli var jeg fem uker i Troms med malesakene. Fjell og sjø rett ved. Været var så bra at jeg kunne ligge i fjæra å male.

Jeg stillt ut bilder i Kirkenes, Trondheim og her i Nittedal. Jeg deltok også på Novemberutstillingen i Drammen. Jeg solgte også en del bilder fra atelieret.

Fra oktober var jeg fem uker i nord i Italia, Castaletto Molina og Castel Vittorio.

 

Hva jeg gjorde i 2013

I april dro jeg til St Petersburg. Jeg var invitert til å delta som billedkunstner sammen med kunstnere fra skandinavia og Russland i Cosmo - Week i planetarium St. Petersburg med tema: Space in science and art.

Videre dro jeg til Troms.  Jeg skulle konsentrere meg om å være i kystlandskapet i Troms denne gangen. Vandring i dette landskapet  - på topper og med utsikt til havet. Det bler bra!

Jeg tok med lerret i store og små formater og mange forskjellige pigmenter og lot naturopplevelsene gi meg harmonien før jeg slapp meg inn i nye oppdagelser på lerretet.

I slutten av mai - begynnelsen av juni var jeg i Hammerfest på kunstfestival og hadde opphold på Sandsøy og Gratangen. Malte aqvareller som forberedelse til litografiene jeg sener lage på Jørund Sørensens verksted på Nøtterøy.

Så var det Venziabiennalen mot slutten av juni for å oppleve mye god kunst.

Ny maleperiode i Hakadal før jeg i desember deltok på juleutstilling i Galleri Hanne, Trondheim og Utheim Grendehus i Nittedal.

 

Hva jeg gjorde i 2012

I høst 2010 erfarte jeg at jeg fikk til en letthet i maleriene jeg malte på Svalbard. Ikke bare har noen av strøkene en letthet, men noen av bildene har en letthet i hele uttrykket. Dette har jeg lyst å arbeide mer med.

Natur og vær påvirker meg og driver meg frem i prosessen. Jeg har derfor flere opphold i storslått natur som bl.a. Nordnorge, Marokko og  Katalonia. 

Jeg dro igjen for tre ukers maleopphold i Ny-Ålesund i Mars 2012 og planla og gjennomførte en større utstilling i Oslo Rådhus.

Kunstvideoene jeg jobbet med ble ferdigstillt og vist på utstillingen.

Ble også invitert til å stille ut på Albin upp, Oslo.

 

Det jeg fikk gjennomført i 2011

Gjennom en tre ukers reise i Nord-Norge fikk jeg malt i en uke i Lofoten. Så var jeg på utkikk etter et lanskap som var vegitasjonsløs som på Svalbard og endte opp mellom Sahara og Atlasfjellene i Marokko. Her også i tre uker med et maleopphold i den lille landsbyen N´kob.

Mitt ønske om å finne et sted å lage litografier ble tilfradstilt da jeg fant Jørund Sørensens verksted på Nøtterøy. I løpet av ei uke lagde jeg to litografier.

Jeg var med på tre utstillinger og en av dem var den jurierte Novemberutstillingen i Drammen.

Mitt ønske om å lage en større utstilling fikk jeg ikke gjennomført, men er fortsatt på leting etter stort lokale.

 

Det jeg fikk gjennomført i 2010

Male ved sjøen i tre uker i mars, Haugesund.

I Hakadal i juni/juli

Ny-Ålesund, 2 uker og Longyearbyen, 4 uker fra oktober

Inspirasjonstur
- Vestlandet 

Utstilling
- Sørumfestivalen siste helg i januar -10: maleri og performance
- Separatutstilling i Galleri Frognerveien 44, Oslo, fra medio mai-10, maleri.
- Nittedal stasjon, fra 8.mars til 30 april -10
- Sommerutstilling, Albin Upp, juni
- "Kunstpausen", Galleri Svalbard, fra medio november -10, maleri og performance

 Utsmykning
- 2Care, Oslo

Video
- Opptak til "Ett minutt" - kunstfilm i september

Søker
- utstillinger i hele landet
- samkjøring av konsert og live painting

 

Av plan for  2009 ble følgende gjennomført

Maleopphold i natur som inspirerer
- Svalbard i tre uker fra medio mars
- Troms 3 uker i september. Hilesøy, Svalbard og Tromsø. 

Inspirasjonstur
- Alpene i Sveits 2 uker i august

Utstilling
- Frogner ved Jessheim siste helg i januar
- Separatutstilling i Galleri Albin Upp 4 uker fra 7.februar
- "9 jenter stiller ut" i kulturhuset på Nes fra 8. mars

Utsmykning
- 2Care, Oslo

Video
- Ble ferdig med "Atterhaldslense"

Søke
- Utstillinger i hele landet

Av plan for  2008 ble følgende gjennomført:

Utstilling i Frognerveien 44, Oslo i januar

Utstilling Albin Upp i mars

Maleopphold i Svolvær i mars/april.

Maleopphold i Barcelona i juni

Maleopphold på Kunsthøyskolen i Holbæk i august.

Utstilling Romeriksutstilling i september/oktober.

Juleutstilling i Nittedal

Kurs videoredigering oktober.

Lage  kunstvido med dans og cellomusikk.