Kari Nord

NY BOKBokprosjekt


Boka er planlagt utgitt i november -22.

Utsnitt som viser design: